AAU logo

confucius institute

Forskning

Forskning

CI AAU beskæftiger sig med forskning indenfor undervisningsmetoder samt didaktik i kinesisk som fremmedsprog og kinesisk kultur. Hovedspørgsmålet, vi prøver at besvare, er: Hvordan underviser man bedst i kinesisk i en dansk kontekst? Et spørgsmål, som er let at stille, men svært at besvare.

Vores hold af undervisere og forskere har udgivet en del artikler og antologier. Du kan finde artikler i menuen til højre og information om de bøger, vi har udgivet, nedenfor. 

 

Forskningsnetværk i Kina

CI AAU har et bredt akademisk netværk i Kina, primært indenfor uddannelse og miljø/energi. Hvis du ønsker at samarbejde med kinesiske partnere eller har brug for råd til at forbedre dit dansk-kinesiske forskningsprojekt, så send os en mail.

 

Forskningsstøtte fra kinesiske FONDE

Gennem partnere i Kina har CI AAU gode muligheder for at søge om midler fra kinesiske fonde. Vore partnere inkluderer Chinese Scholarship Council og CI’s Headquarter/Hanban.

Midler kan fx søges til:

·        Forskningsprojekter indenfor forskellige områder

·        Forskningsrejser for adjunkter, lektorer eller professorer (fra to uger til seks måneder)

·        Forskningsrejser for ph.d.-studerende (fra to uger til seks måneder)

·        Konferencer og workshops

·        Publikationer

 

Teaching and Learning Culture - Negotiating the Context

Denne engelske bog er baseret på uddannelsesforskning udført af forskere fra Instituttet for Læring og Filosofi samt Confucius Instituttet for Innovation og Læring ved Aalborg Universitet. Empirisk set rapporterer bogen om forskellige tilgange til undervisning og læring af kultur, herunder en elevcentreret opgavebaseret og problembaseret læringstilgang (PBL), en digital teknologiunderstøttet tilgang mm. Den rapporterer yderligere om, hvordan lærernes faglige identitet og det uformelle undervisnings- og læringsmiljø påvirker undervisningen og læringen af kultur i forskellige uddannelsesinstitutioner, fra grundskolen helt til universitetet. Et centralt tema i bogen er kontekstens kraft. Studierne illustrerer på flere måder og fra forskellige vinkler, at kultur ikke undervises i et vakuum eller læres isoleret, men kan påvirkes af mange faktorer, både inden og uden for klasseværelset; samtidig påvirker kulturen også sammenhængen i læringen. Konteksten kan være ”usynlig” og skjule sig som stiltiende viden eller indlejrede værdier, eller det kan være meget synligt og præsentere sig som en fast læreplan eller en etableret tradition. Uanset hvilke former konteksten tager, tyder undersøgelserne i denne bog stærkt på, at det er meget vigtigt at være opmærksom på konteksten i undervisnings- og læringskulturen, for at kunne forstå og forhandle det. Denne bog antyder, at lærerne ikke bør forsøge at begrænse eller undgå kontekstuelle påvirkninger, men i stedet bør udforske, hvordan konteksten kan integreres i og bruges konstruktivt i undervisningen og læringen af kultur. Denne tildeling af kontekst i klasseværelset vil give lærere, elever, emner og kontekster mulighed for at indgå i en samtale og diskussion om mening, som vil berige hinanden samt opnå det etablerede mål – erhvervelse af kulturel bevidsthed og kulturel forståelse.

 

Klik her for at købe bogen.

Exploring Task-Based Learning in Chinese Teaching and Learning

 

Confucius Instituttet for Innovation og Læring ved Aalborg Universitet har fungeret som en stor aktør i at lette etableringen af kinesisk sprog- og kulturkurser samt i udviklingen af lærernes pædagogiske kompetencer i Danmark. Denne engelske bog udforsker opgavebaseret PBL og søger alternative metoder at undervise og lære kinesisk på i en tvær- og interkulturel sammenhæng. Et hovedtema i denne bog er overbygningen af kløften mellem de traditionelle metoder at undervise kinesisk på og den elevcentrerede læringsmetode i en ikke-flydende kontekst, såsom Danmark. Etableringen af en konceptuel ramme for opgavebaseret PBL tilbyder en alternativ tilgang, der fremmer innovativ undervisningspraksis og promoverer forskningsbaseret undervisning inden for sproguddannelse. Empirisk set rapporterer denne bog om, hvordan lærere har designet og udført opgaver, hvordan klasseværelset blev påvirket, og hvordan eleverne evaluerede kurset. Lærernes refleksioner og anbefalinger er inkluderet, sammen med 20 brugsklare opgaver udviklede af vores lærere til at formidle vores erfaringer og metoder med en bred vifte af lærer-, elev- og uddannelsesmæssige sammenhænge. Denne bog antyder, at effektiviteten af nye undervisningsmetoder og indvielsen af nye emner er kontekstuelle. At lære et fremmedsprog (f. eks. kinesisk) er mere end blot sproglig erhvervelse; det er også forståelsen af andre kulturer samt deltagelse i interkulturel interaktion og kommunikation. Uddannelse og læring (især af fremmedsprog) er således relateret til en bredere social transformation i globaliseringsprocessen og i udviklingen mod et kyndigt samfund.

 

Klik her for at købe bogen.

Søg efter publikationer

Gå til AAU's forskningsportal VBN for at søge efter publikationer